2. April - 17. April 2016


Video: La oss først puste dypt tre ganger…

Kristin Bjørseth video

www.kristinbjorseth.com

Video: La oss først puste dypt tre ganger…

Utgangspunktet for videoen er en samtale kunstneren hadde med Arne Næss for en del år tilbake.

I samtalen med filosofen Arne Næss kommer vi blant annet inn på vårt forhold til tid, sted og det flate tidsbegrepet og den kontemporære tidsforståelsen. Han deler sine tanker omkring egne opplevelser og knytter sin filosofi til det nære og opplevde og også erfaringene knyttet til sted, natur, tilstedeværelse, å være i nuet og hans kjærlighet til Hallingskarvet, til klatring og nære naturopplevelser.
– Jeg tar her for meg tid, nærvær, respekt for naturen eller mangel på sådan, det å gå i seg selv som menneske og søke en god forbindelse med natur og vår verden. Vi tar oss ikke tid til dette, men dersom vi gjorde det tror jeg vi ville både tatt bedre vare på naturen og bli lykkeligere og mer hele som menneske. Kanskje kunne vi klare oss med mindre også.