18. February - 3. March 2012


Video

Hundre runder 2003

Varighet: 9:40 min, Musikk: Ignas Krunglevicius
Offentlig samling: Bergen Kunstmuseum

Mitt arbeid har lenge dreid seg om å kommunisere indre følelses- og sinnstilstander gjennom bevegelig bilde og lyd. Med utgangspunkt i min biografi, har jeg ønsket å jobbe innefor en strukturell form med min egen innlevelse som det viktigste verktøy. Nysgjerrigheten rundt det å være et sansende og agerende vesen er det som driver mitt arbeid videre innenfor de ulike mediene hvor tingene tar form.
Mine videoarbeider har ofte brukt musikk som et kollaborerende og jukstaposerende element, og jeg har ofte samarbeidet tett med musikere og komponister fordi musikken fordrer en åpenhet i videoverket hvor strukturen frigjøres i forhold til en cinematisk narrativ struktur. Verkene streber mot abstraksjon og universalitet, med en sterk personlig tilstedeværelse.

UTDRAG FRA ANMELDELSER
“Alt dette kan likevel ikke trekke oppmerksomheten bort fra det unge talentet Unn Fahlstrøms verk “Hundre runder”, der musikk og samplede bilder fra Truffaut-filmen De fire hundre slagene er satt inn i en rytmisk bevegelse i grenselandet mellom formal komposisjon og fortelling. Et meditativt og suggererende verk.” - Lotte Sandberg, Aftenposten 3/9-04
“...Unn Fahlstrøms videoarbeid Hundre runder…Interaksjonen mellom billedrytmen og musikkens puls er raffinert, og skaper et helhetlig, suggererende uttrykk. Musikken er laget spesielt for verket av komponisten Ignas Krunglevicius, og er et godt eksempel på at musikken absolutt har en rolle å spille innenfor lydkunsten. Den fragmenterte fremstillingen setter betrakteren på sporet av en hemmelighetsfull narrativ, en historie hvor musikken like mye som bildet skaper den narrative strukturen. Denne gjensidige avhengigheten mellom det visuelle og det auditive gir verket en strukturell kraft og stringens man av ofte savner i lydkunst-arbeider.” - Eivind Buene, Kunstkritikk.no 20/5-04
“Et annet eksempel på samspill mellom lyd og bilde er norske Unn Fahlstrøms film Hundre runder (2003/04). Hundre runder består av svart-hvitt filmstriper, scener og stillbilder i hurtig og repetitiv bevegelse. De stadige kronologibruddene, abrupte repitisjonene, vekslingen i billestørrelse og lysstyrke gjør at selve fortellingen glipper. Med denne collage-estetikken synes filmen å trekke på en type fremmedgjøringseeffekt: som betrakter er du utestengt. Musikken gir filmen en særegen stemning.” - Caroline Ugelstad, Morgenbladet 14-20/5-04