15. June - 2. July 2017


KONTRAST. frem til 2. juli 17

Tone Hagen og Jørn Hagen "KONTRAST" frem til 2. juli 17

KONTRAST, Fotografier. - Jørn Hagen (1959) er fotokunstner. I hans fotoprosjekter utforsker han det estetiske møtet mellom det menneskeskapte og naturen, ofte i en historisk sammenheng. Noen ganger er det menneskeskapte lite, knapt synlig, andre ganger stor ingeniørkunst. Hagen arbeider ofte tematisk i serier og er opptatt av kontrastene mellom strenge skapte konstruksjoner og den sårbare naturen med sine organiske former. Jørn Hagen har mottatt Oppland kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

KONTRAST, Tone Hagen, Maleri Å synliggjøre det usynlige; jeg er fascinert av mikroorganismer, mikrober og nedbrytningen av disse i naturen.
- ”det finnes 40 millioner bakterieceller i et gram jord. og én million bakterieceller i en milliliter ferskt vann. Det er ca. ti ganger flere bakterieceller enn menneskeceller i en menneskekropp” -
Alle ting rundt oss er i konstant nedbrytning. I naturen foregår det en resirkulering. Dødt organisk materiale blir kontinuerlig næringsstoffer for nye organismer. Og alt som lever i naturen; planter, dyr, fugler, fisker og også oss mennesker, gjennomgår denne resirkuleringen. Men vi trenger hjelp fra mikroorganismene for at nedbrytingen av dødt organiske materiale skal kunne skje. Mikroorganismer som sopp og bakterier finnes overalt på jorda. Straks en plante visner, vil mikroorganismene sette i gang med nedbrytingsarbeidet, samtidig som oppbygging av nye vekster stimuleres og igangsettes. Oppbygging, nedbrytning, kontinuitet og veksling. Jeg er opptatt av kontrastene mellom utsatthet og sårbarhet, mellom oppbygging og nedbrytning. Utstillingen er støttet av Kulturrådet.