10. March - 25. March 2012


Debora Elgeholm og Ellen S. Holtskog Video

This Is What I Learned 2012

Lengde: 25 minutter

Det er i barndommen vi skaper vårt verdensbilde ut fra hva foreldre og andre autoriteter forteller oss.
Forestillinger blir til sannhet som igjen blir til egne erfaringer, og selv om man forsøker kan det være vanskelig å forandre et helt tankesystem som voksen. Elgeholm/ Holtskog bærer på en bevissthet om en annen måte å tolke verden på, alt som skjer i samfunnet rundt, samtidig som de ikke lenger tror på det de lærte som barn. Eller vent, er det ikke noe med de skyene som former seg der borte…? This Is What I Learned presenterer en kultur der religiøs apokalyptisk tro fortsatt står sterkt i Skandinavia.
Samtidig viser den hvor hverdagslig slik tro kan uttrykkes. Samtalene skjer i hjemmemiljøer der tolkning av tegn blandes med tedrikking og eplekakebaking. Tidstegn, himmel-lengsel og redsel for å ikke få bli med når Jesus kommer i skyen for å hente sine, er blant samtaletemaene når Elgeholm/ Holtskog intervjuer troende slektninger i Norge og Sverige. Debora Elgeholm (S) og Ellen S. Holtskog (N) er begge født i 1976, og de har studert sammen på Universitetet i Gøteborg (Högskolan för Fotografi).
Arbeidets varighet er 25 minutter og det vises for første gang på Galleri Svae 10.-25. Mars 2012.
Galleri Svaes kurator ved videovisninger er Christine Istad