15. June - 15. June 2017


Tone og Jørn Hagen

Tone Hagen og Jørn Hagen foto, maleri

Kontraster i Galleri Svae

Kontrast er tittelen på utstillingen som søskerparet Tone og Jørn Hagen åpner i Galleri Svae torsdag. De har stilt ut i galleriet også
tidligere, siste gang i 2008. Første kontakten med familien hadde galleriet gjennom faren Arve Hagen, som deltok på en
kollektivutstilling. Utstillingens tittel beskriver både forskjell i teknikk, fotografi/maleri, farge/svarthvitt, blanke/malte overflater og
mann/kvinne. Tone Hagen arbeider med maleri og kombinasjonstenikker innen et utvidet maleribegrep. Tema og utgangspunkt er det usynlige
livet, representert ved mikroorganismer og mikrober. Noen er farlige, andre er helt avgjørende for livet på Jorda. Kunstneren utforsker
organiske former som gir assosiasjoner til noen av disse mikoorganismene vi omgir oss med.

Jørn Hagen arbeider med kamerabasert kunst. Utgangspunktet er ofte refleksjoner over historiens møte med nåtida. Temaet i denne
utstillingen er kontraster og likheter mellom det menneskeskapte og naturen. Han avbilder forgjengelige, menneskeskapte strukturer og
gjenstander i et gammelt tilsynelatende evig landskap. Moderne menneskeskapte landskap er noe han har arbeidet med i mange år. Noen
ganger er det menneskeskapte lite, andre ganger stor ingeniørkunst. Idet fotografiet tas, tilhører det allerede fortida, samtidig som det
peker ut og bringer motivet nærmere, og dermed blir en påminnelse om at verden hele tida er i forandring.
Utstillingen er støttet av kulturrådet og varer til 2. juli.
Dette blir galleriets siste utstilling før sommerferien.