27. May - 11. June 2017


”SYMBIOSE”

Kari Oline Øverseth ”SYMBIOSE”

”SYMBIOSE”

Kunstnerparet Ansgar Ole Olsen og Kari Oline Øverseth viser utstillingen ”Symbiose” ved Galleri Svae i perioden 27.07 til 09.06.

Begge er utdannet kunsthåndtverkere og har hvert sitt materialområde; Ansgar har metall som sitt fagfelt, og Kari Oline er keramiker.  Selv om de arbeider med ulike materialer har de et omfattende samarbeid, som til nå har vært lite synlig i offentligheten.

Materialitet og materialenes iboende muligheter for uttrykk er et vesentlig startpunkt for prosessene. Det plastiske mot det geometriske, det kalde mot det varme – kontraster der det ene materialet kan fremheve det andre er opphav for ideer og formutvikling.

Forholdet til jernoksyd er også sentralt i denne utstillingen.  Ansgar benytter grader av rust til overflatebehandling og vil gjerne fremheve rustens estetiske karakter.  Kari Oline har overflatebehandlet flere av verkene med glasurer der jernoksyd er det eneste fargestoffet.  I både det keramiske og metallet er fravær av jern også et poeng; det rustfrie stålet og det rene, hvite porselenet.

I utstillingen” Symbiose” stiler de ut verk der metall og keramikk er satt sammen til ett objekt, og verk der de keramiske formene og overflatene er inspirert av metallverkene. Metallverkene som vises spiller opp mot det keramiske.
Formspråket er geometrisk og abstrakt; begge kunstnerne definerer seg sjøl som formalister.  I utstillingen vises skulpturer, relieffer og materialbilder.