19. January - 3. March 2013

Frans Widerberg Akvarell, litografi & håndkolorerte raderinger

Widerberg regnes som en av Norges fremste grafikere og malere. Hans kunst er karakterisert som nyfigurativ, preget av primærfarger (rødt, gult og blått).
Han blander ikke fargene med hvitt eller svart, men bruker dem som regel helt rene og klare. Han er kjent for å eksperimentere med fargenes egenkontrast for på den måten å skape en spennende dybde i sine bilder. Hester, ryttere og kropper som svever i et nesten drømmeaktig univers er noe som går igjen i hans kunst.