13. August - 11. September 2011


A Perfect Stone

Per Maning Video

Den Perfekte Steinen 2008

Kortfilmen “Den Perfekte Steinen” ble første gang vist på Galleri Brandstrup i Oslo 2008. Filmen ble den gang vist sammen med 9 fotografier i svart hvit (format 150 x 200 cm.) Alle motivene var av steinen.
Galleri Svae har gleden av å vise filmen “Den Perfekte Steinen” her i vårt galleri.

Maning har samarbeidet med musikeren Nils Petter Molvær, poeten Torgeir Rebolledo Pedersen og skuespilleren Anders T. Andersen i utviklingen av denne filmen, som er inspirert av Jørgen Leth’s Det perfekte menneske fra 1967.

Gertrud Sandqvist, professor i kunstteori og idéhistorie ved Lunds universitet, har gjennom mange år fulgt Manings arbeide og beskriver utstilling slik:
Livet blir inte verkligt förrän det uttrycks. Denna insikt delas av många konstnärer, och den gäller i ovanligt hög grad för Per Maning.
Stenen och trumpeten är bägge uttryck för liv i hans tankevärld. De har följt honom genom nästan hela hans liv. Stenen hör samman med ett minne av ett samtal i barndomen med hans far, då fadern sade ”Det är liv i allt”. ”Också i denna sten?” “Ja, också i den.” Trumpeten nästan lika länge, från ungdomen då han själv spelade trumpet. Ljudet som kommer från trumpeten är förvandlad andedräkt, och Per Maning associerar det till smärta.
Först i videon ”Den perfekte steinen”, och i serien nya fotografiska arbeten som också kommer ur denna process, har Maning sammanfört de två . Till stenen och trumpeten kommer hans egna händer, starka och varliga, och hans egen berättelse om den perfekta stenens resa , dess storhet och skönhet – och dess sårbarhet. Till stenens och den omvandlade andedräktens ljud lägger han till sitt eget liv.
Det räcker.

Per Maning (f.1943) har en lang rekke separat- og kollektivutstillinger bak seg, både nasjonalt og internasjonalt. Maning er representert ved flere private og offentlige samlinger, blant annet MoMA i New York, Kiasma i Helsinki, Stedelijk Museum i Amsterdam og Nasjonalmuseet i Oslo.