22. October - 8. November 2015

Borgny Svalastog monotopi

www.borgnysvalastog.no

En ualminnelig mann
Frans av Assisi (1181/82 - 1226) var ingen alminnelig helgen. Han var en mann som sprengte rammer, også for helgenrollen. Mens den vanlige middelalderhelgen enten var hellig fra fødselen av eller plutselig ble forvandlet, var Frans i lang tid usikker på hva han skulle bli. Han hørte stemmer, som han mente kom fra Gud, men han misforsto dem. Det tok lang tid med tvil og usikkkerhet før han etterhvert ble klar over hva Guds kall egentlig innebar. Slik sett er han kanskje det første moderne menneske.
Men historien om Frans er ikke over med det..
For han innså at den omvendelse han hadde gått igjennom, var en metonalia i nytestamentlig forstand. Nola betyr tenkemåte, mens meta kan oversettes med utover, bortenfor. Så omvendelse innebærer t man går ut oer den vanlige tenkemåten, og det gjorde i aller høyeste grad for Frans.
Han satte freden, tilgivelsen, forståelsen, kjærligheten og trøsten i høysetet - ikke reglene og prinsippene. Hans liv er et lysende eksempel på moralsk fantasi i praksis.
Frans brøt også nye veier i sin radikalt nye oppfatning av broder Natur. På denne tiden var det vanlig at all utmark ble ansett som farlig og uhyggelig, men Frans elsket akkurat stillhetnen på de øde vidder og på de ville fjell. Hans Skapningens lovsang er bitt en salme for de grønne og Frans en skytspatron for den økologiske bevegelsen.
Drivkraften bak han metanola var Evangeliens Jesus. Frans ønsket å etterligne sin Mester, og drøvtygget - det var middelalderens ord for meditasjon - de ordene han leste hos de fire evangelistene. Ja, han næret seg så intenst med og av disse Ordene at han “ble likedannet med Kristus” i nesten bokstavelig forstand. Han fikk som den første helgen i historien Jesu sårmerker. Før Frans var det fremtidens Kristus man var opptatt av - Han som engang skal komme igjen for å dømme levende og døde. Frans vendte seg mot evangeliens Jesus - det var Ham Frans ville etterligne. Det ble skjellsettende for ettertiden. Så Frans var virkelig en uvanlig helgen.  / Gunnar Danbolt