7. January - 29. January 2012


Still

Tone Myskja, Zoe Christiansen, Sven Erga Video

Alfabet 2011

Alfabet er en videoinstallasjon. Filmen har en begynnelse og en slutt, og er ikke en loopet videosyklus.
Arbeidets varighet er 14 minutter.
Lyden er designet i surround.

Alfabet er et samarbeidsprosjekt, en video laget av Tone Myskja, Zoe Christiansen, Sven Erga som vises hos Galleri Svae i perioden 7. januar til 29. januar.

Filmfotograf: Hilde Malme
Alfabet er et videoverk laget i forbindelse med kveldsarragementet ”Alfabet på Nasjonalbiblioteket”. Alfabet på Nasjonalbiblioteket bestod av en rekke video og lydinstallasjoner, en nyskrevet opera, improvisert musikk, og tekstlige – musikalske iscenesettelser med utgangspunkt og i dialog med den danske dikter Inger Christensens diktsyklus av samme navn fra 1981.
I syklusen benytter Christensen seg av alfabetet og den såkalte Fibonacci-rekken som ramme for diktverket. Fibonacci-rekken er imidlertid ikke alene en matematisk regneform, men også uttrykk for et vekstprinsipp i naturen. Således taler diktverket gjennom systemene om menneskets utsatte eksistens i en verden, som mennesket er i ferd med å ødelegge.

Videoarbeidet ”Alfabet” kan sees som en poetisk-politisk collage. Bildene fungerer som stasjoner, det er ikke en konkret historie men parallelle virkeligheter som fungerer samtidig, tangerer hverandre og til tider flyter inn i hverandre.
Historien fortelles i veksling mellom privatsfæren og verden der ute. Den gir glimt fra steder som er lagt øde gjennom vår nåtidige historie, kunsthistorie og mytologi.

Teknisk:
Alfabet er en videoinstallasjon. Filmen har en begynnelse og en slutt, og er ikke en loopet videosyklus. Ved visning vil den vises i loop.
Arbeidets varighet er 14 minutter.
Lyden er designet i surround.

Alfabet er produsert av Mobile Homes med midler fra Norsk Kulturråd og Fond for Lyd og Bilde.

Galleri Svaes kurator ved videovisninger er Christine Istad.