Magne Austad

Bor og arbeider i Oslo

Magne Austad var på 70-tallet en av de opprinnelige i gruppen “kritisk realisme” som i en periode arbeidet med og var spesielt opptatt av tematikk og innhold. Han har senere gått gradvis over til det rene maleri, hvor lyset har vært den bærende ide.

De siste utstillinger viser tydelig at Austad har utviklet et særpreg, og er i dag en av de norske kunstnere som arbeider dypest og tyngst med behandling av lys.

Magne Austad
f: 1946

UTDANNING
SHKS Hospitant, Statens Kunstakademi, Oslo
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

KOLLEKTIVUTSTILLINGER
Kunstnerforbundet "Juni-utstillingen"
Galleri F-15, Moss "Kritisk Realisme"
Silla Jazz-festivalutstilling, Haugesund
Galleri Hornemann, Trondheim, "Kritisk Realisme"
Galleri Brandstrup, Norske Bilder
Kunstnernes Hus, "Fire Unge"
Galleri Haaken, "Tre Generasjoner", "Norsk Utstilling", 14 kunstnere", "Le Petite Format"
Hatton Gallery, Newcastle
Künstler aus Norwegen, Hamburg
Høstutstillingen, siden -72
Vestlandsutstillingen, siden -75
Øslandsutstillingen

SEPARATUTSTILLINGER
Kunstnerforbundet, Oslo
Haugesund Kunstforening
Karmøy Kunstforening
Galleri Haaken, Oslo 1996,2000

INNKJØP
Nasjonalgalleriet
Riksgalleriet
Norsk Kulturråd
Samt innkjøp i forbindelse med utsmykninger til en
rekke offentlige institusjoner, bedrifter, cruisebåter etc.