Kristin Bjørsethwww.kristinbjorseth.com

Kristin Bjørseth er kunstner, bosatt og oppvokst i Bærum. Hun har bakgrunn fra Villa Arson i Nice, Kunstakademiet i Trondheim og Konsthögskolan i Stockholm (5te år/etterutd.).
Hun har jobbet med video, videoinstallasjon, installasjon, lyd, foto, performance og maleri. Hovedvekt på video, lyd og installasjon.
Temaene hun har jobbet med har blant annet vært: tid, kommunikasjon, drømmer, mening, kunst, fremmedgjøring og ensomhet. Hun ønsker å gjøre kunst som kommenterer samfunnet i dag og tar for seg menneskelige utfordringer sett i sammenheng med samfunnet rundt oss.

Ingen CV for denne kunstneren.