Gine Sommerfelt

Smykker er noe de fleste kvinner liker å kle seg med, det gjør at de føler seg tilfreds, den trang som er en av de store drivfjærer og mål i vår natur. Vakre smykker tilfredsstiller bærerens ønske om å heve seg over alle andre og å bli lagt merke til, samtidlig som de også understreker personligheten. Når man skaper smykker gjelder det å finne frem til en form som gir uttrykk for vår egen tid.
Det som fremhever utviklingen i de siste decennier har ofte forsvunnet til fordel for metallets egen skjønnhet. Aldri før har smykker vært så likeframme som nå. Vår funksjonalistiske tid har gjort smykkene enkle og åpne for beskuelse.

Gullsmedfaget har gjennomgått store forandringer gjennom industrialiseringen. Således er de fleste smykker som lages i dag serieproduserte. Men selvfølgelig lages det fremdeles smykker for hånd. De er ofte meget ettertraktet og blir satt stor pris på av skjønnere som vet å verdsette det gode håndverket. Håndlagede smykker blir som regel dyrere sammenlignet med de serieproduserte, men kjøpere kan på den annen side glede seg over å være alene om å bære dem. Derfor vil det stadig være mange som er interesserte i å kjøpe modeller.

For Gine Sommerfelt dukker ideene ofte opp når hun ferdes i naturen. Hun er meget glad i natur og dyr, noe som gir henne stor glede og inspirasjon til å skape smykker.
Ideene dukker også opp ved å følge med i moteverdenen. Hun tegner gjerne noen skisser, men som oftes komponerer hun smykkene rett fra hodet. Når smykket blir laget, er utgangspunktet som oftest fra en sølv eller gullplate, eller sølv eller gulltråd. Hun former da materialet til det smykket hun ønsker. Det kan gjøres på forskjellige måter, med mye forskjellige verktøy og teknikker.

Smykket kan være helt enkelt med enkle former, eller det kan settes sammen av masse små enheter som lages for hånd og monteres sammen etterpå. De mest arbeidskrevende smykkene kan hun bruke opp til flere uker på, og andre bare noen dager, også kortere tid. Det sier seg selv at det er tidkrevende når hver liten deltalj formes og lages for hånd.

Gine Sommerfelt eksperimenterer gjerne med forskjellige materialer, men holder seg hovedsakelig til det edle metall gull og sølv, og edle stener. Gull og sølv brukes ofte sammen, og hun synes det gir en spennende og fin effekt, hvor de edle metallene spiller opp mot hverandre. Hun oksyderer ofte sølvsmykkene - det vil si at det legges på et sort lag utenpå sølvet, som gjør at sølvet holder seg meget bedre og trenger ikke å pusses. Etter at oksyderingen er tatt på. fjernes en del igjen, slik at sølvet kommer tydelig frem, så man fremdeles kan fornemme det fine spillet i sølvet. Smykken skal være gode å ta i og bruksvennlige og en glede å bære.

Gullsmedyrket er et meget interessant yrke, og det er viktig at man holder vedlike det gamle gode håndverket i vår industrielle tid, slik at våre lange tradisjoner som håndverkere ikke dør bort sier Gine.

Gine Sommerfelt hadde sin utdannelse og læretid hos J. Tolstrup. Det varte i fire år. Tolstrup var den gang Norges største gullsmedfirma. Hun tok svennebrev i 1959, fortsatte på yrkesskole og kunst og håndverksskole. Hun reiste så til Amerika og var der i to år som designer ved Oneida Ltd. Etter hjemkomsten fra Amerika var hun ansatt hos J. Tostrup igjen som designer. Der var hun i to år, og har etter det hatt sitt eget verksted hvor hun har tegnet og designet sine egne smykker. Hjemme på sitt verksted kan kundene komme å kjøpe eller få smykker laget etter eget ønske. Hun komponerer også smykker sammen med kundene.

Igjennom sin tid som gullsmed har hun stilt ut over store deler av verden, samt hatt en rekke utstillinger hjemme i Norge. Hun er innkjøpt av flere museer og gallerier, og har fått flere stipendier.

Ingen CV for denne kunstneren.