Frank Brunnerwww.frankbrunner.com

Frank Brunner (født 30. juni 1971 i Kristiansand) er en norsk billedkunstner, bosatt i New York.

Brunner har mer enn ti års klassisk figurativ utdannelse bak ved Statens kunstakademi i Oslo, Ilija Repin-akademiet i St. Petersburg, Russland, og Yale University, hvor han tok sin mastergrad i 2000.

Da han var ferdig på Kunstakademiet i 2001 ble han invitert av Stenersenmuseet til å holde en sin første separatutstilling. Han ble raskt tatt opp av Galleri Haaken i Oslo, og har vært i deres stall siden. Hans originalarbeider formidles av Galleri Haaken, mens hans grafiske arbeider er å finne hos flere av de store, seriøse galleriene.

I dag maler sørlendingen Frank Brunner bilder i store formater i et av New Yorks mest spektakulært beliggende atelierer -en gammel pir fra 1860, i Brooklyn, med fri utsikt til The Statue of Liberty.

Brunners motiver har ofte en tvetydighet i seg [1] og uttrykker noe bakenforliggende. I tillegg kombinerer han motsetningene mellom det beregnede uttrykk og det impulsive anslaget. Trapper, som vender oppover eller nedover i et bilde, er et stadig tilbakevendende motiv, likeså kofferter og stiger. Betrakteren blir tatt med inn i en verden der man selv må fullføre historien. Kunstneren gir antydninger, at noen er på vei et sted. Et menneske har plassert en stige foran et hus, kofferter på perrongen har også noen plassert, og trapper som fører mennesker inn og ut av hus, opp en bakke eller ned til en subway i New York. I enkelte motiver ser vi spor av mennesker, men i de fleste kan vi kun ane at mennesker ikke er så langt unna.

Brunner har malt flere serier med speilingsteknikk[2], der samme motiv vises fra to vinkler, ofte opp-ned med en figurativ versjon og en abstrahert versjon. En av de mest kjente speilingsseriene i denne teknikk er maleriene fra Botanisk hage i Brooklyn sett i i sommer og høstlys, og fra Central Park i vinterlys, alle fra serien 45°. Tittelen henspiller på den vinkelen som skal til for å gi en perfekt matematisk speiling. Tittelen sier også noe om hvor mye vi ser av et bilde, eller i et annet menneske, og vår egen oppfatning av oss selv. Hvor mye ser vi egentlig av hverandre, og i oss selv? Kanskje ser vi bare et fragment av virkeligheten.

Selv om Brunner er mest kjent som maler, er han også en av våre aller mest dyktig grafikere, og har trykket den eldgamle dyptrykksteknikken etsning til sitt bryst.

(kilde Wikipedia)

Utstillinger i Galleri Svae:
Ingen CV for denne kunstneren.