Elena Engelsenwww.elenaengelsen.com

Side om side har Elena Engelsen vandret med dyrene i sitt kunstneriske virke. Dyr fra både eksotiske strøk og hjemlige forhold vekker hennes interesse. I konfrontasjon med dem gjenskaper hun de tobente og firbente i stein og bronse nettopp slik som de ubevoktet fungerer i sitt vante miljø. Hun observerer deres sårbarhet og styrke og er opptatt av hvilken situasjon de skal framtre i som skulpturelle prosjekter. Det kan være en kameleon med halen tvunnet ytterst ute på en bambusstamme 2 meter over bakken, eller en pelikan i hvile med halsen trukket ned mellom vingene. Hun lar gjerne dyrekroppens egen framtoning være influerende faktor for hvor langt hun tillater å forenkle og abstrahere. Et sammenkrøpet beltedyr kan ta form av en kule i omrisset. Men nettopp ved å vende beltedyrets ubeskyttede underside opp som blikkfang, forteller Engelsen også historien om dyrets utsatte posisjon i dets sameksistens med mennesket (Kunstnerforbundet)

Elena Engelsen
Utdannelse
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo (1969-1971)
Praksis ved steinhoggeri i Amsterdam (1974-1979)

Stipend og atelieropphold

Statens etableringsstipend (1980)
Th. og A. Klaveness reisestipend (1982)
Statens 3-årige arbeidstipend (1992-1994)

Separatutstillinger, prosjekter (i utvalg)
Galleri Tanum Oslo (1978)
Galleri Tanum Oslo (1982)
Kunstnerforbundet Oslo (1992)
Gruppeutstillinger, prosjekter, festivaler (i utvalg)
Galleri Amstelveld Amsterdam (1978)
Nordisk skulpturbiennale Drammen (1978)
Hammerlunds Kunsthandel Oslo (1984)
Hammerlunds Kunsthandel Oslo (1985)
Kontraskjæret Oslo (1986)
"Norge 87" arr. Norsk Form Göteborg (1987)
International Small Sculpture Triennial of Budapest (1987)
"8 norske skulptører" Kulturhuset Stockholm (1988)
"Norwegian Events" Gallagher Gallery Dublin (1995)
Galleri III Oslo (1999)

Utsmykninger
Amstelparken Amsterdam (1978)
Bakås skole Oslo (1983)
Gardeleiren Oslo (1985)
Vest-Agder sentralsykehus (1989)
Buegården eldresenter Sandefjord (1991)
Skien Kretsfengsel (1994)
Tiger til Tigerstaden Jernbanetorget Oslo
Oksehode. Europarådets plass. Oslo
Konkylie Sør Tromsøya sykehjem Tromsø

Innkjøpt av
Nasjonalgalleriet
Norsk kulturråd
Oslo kommune
Riksgalleriet
Museet for samtidskunst (1992)


Års- eller landsdelsutstilling

Høstutstillingen (1977)
Høstutstillingen (1979)
Høstutstillingen (1980)
Høstutstillingen (1981)
Høstutstillingen (1983)
Østlandsutstillingen (1983)
Høstutstillingen (1986)
Høstutstillingen (1987)