Åse Frøyshovaasefroyshov.com

Åse Frøyshov, norsk tekstilkunstner. Utdannet bl.a. ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Hun arbeider i et non-figurativt formspråk der fargene, ulike garnkvaliteter og komposisjonen er de viktigste uttrykksmidlene. Frøyshov har utført en lang rekke store utsmykningsoppdrag, bl.a. den over 40 m2 store vevnad Fanfare for Nordnorsk Musikkonservatorium i Tromsø, sceneteppet til Olavshallen og veggteppe til Lagmannsretten, begge i Trondheim. Hun har også i senere tid hatt to viktige separatutstillinger i New York.

Oversikt de siste 5 årene

Oversikt_siste_5_år-_Åse_Frøyshov.pdf

Åse Frøyshov
OVERSIKT SISTE 5 ÅROversikt_siste_5_år-_Åse_Frøyshov.pdf

SEPARATUTSTILLING
Juni 2013

U T D A N N E L S E
1962-64 Hamar Lærerskole
1967-69 Danmarks Lærerhøjskole, vev
1969-73 Statens Håndverks- og Kunstindustriskole m/dipom

S E P A R A T U T S T I L L I N G E R

1974 Hedmarksmuseet, Hamar
1975 Harstad Kunstforening
1977 Festspillene i Nord-Norge, Harstad
1978 Kunstnerforbundet, Oslo m/Kulturrådets debutstøtte
1980 Namsos Kunstforening
1981 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
1982 Hamar Kunstnersentrum
1983 Tromsø Kunstforening
1985 Trondhjems Kunstforening
1988 Galleri Ismene, Trondheim
1989 Oslo Kunstforening
1990 Galleri Optimal, Bergen,
Austrått Borgen
1993 Gallery Art 54, New York; Themes of Love, Augsburg College, Minniapolis
1994 Lutheran Brotherhood Gallery, Minniapolis
Hamar Kunstnersentrum
1996 Gallery Art 54, New York; Themes of Earth
Trøndelag Kunstnersenter
1997 Seljetunet, Selje
Filosofigangen, Odense;
Norrköpings Stadsmuseum
Kreditkassens, Oslo,( nå:Nordea)
1998 Inderøy Kulturhus
Kristiansund Kunstforening
2000 Festspillene i Nord-Norge, Harstad
2010 Trondheim Kunstmuseum
Hedmarksmuseet, Hamar

K O L L E K T I V U T S T I L L I N G E R
, Utvalg
1980, 1982, 1990 Høstutstillingen
1981, 1984, 1986, 1987, 1991, 1995 Trøndelagsutstillingen
1986, 1987 Nord - Norsk kunstutstilling
1980 Kunst og Kirke, Erkebispegården,Trondheim
1982 Åpningsutstilling, Galleri Ismene, Trondheim
Skandinavisk tekstilutstill, Galleri Saga, London
1984 Trønderske kontraster , Vasabotn, Finland / Oslo
Mennesket, Kunsten, Kirken, Kristiansands Kunstforening
1984 Øresund Expo Nord, Sverige
1986 Vann – Sjø - Hav, Norsk Tekstil, Ringgården, Drøbak
1987 Cité Internationale des Arts, Paris ; Hommage á Ingrid L. Langaard,
Oslo Kunstforening
1987, 1989, 1990 Estampes d´abstraits contemporains l´Atelier del Arco, Paris
1988 Gruppe Ilsvika 10 år , Stavanger Kunstforening;
Tekstilkunst 88, Maihaugen, Lillehammer;
Internationale Trønderkvinner, Åpningsutstilling, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri
1989 Norsk Tekstilkunst, Kunstnernes Sentrale Hus, Moskva
1991 Skulptur - Tekstil - Møbler, med Boge Berg og Terje Hope i Ålesund Kunstforening
1992 / 1993 Midt- Norsk Tekstil, Reykjavik; Torshavn; Trondheim; Stockholm
1993 The American-Scandinavien Foundation OL- utstilling, New York
1994 Festspillene i NN 30 år Jubileumsutstilling, Harstad
1994, 1997 Norske Bilder, Galleri Brandstrup / Dagens Næringsliv,
1999 Moderne Norsk Vevkunst, Nasjonalgalleriet. Bucharest
2003 Kirketekstiler, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

U T S M Y K N I N G E R
, Utvalg
1981 SINTEF, Trondheim. Fondvegg I admin. bygg
1982 Levanger Psykiatriske Sykehus.Vestibyle
1982 Fiskernes Bank, (nå: Nordea) Trondheim
1983 Olavsgården kapell, Trondheim. Altertavle. (Nå: Åpta misjonssenters kirke)
1984 Sparebanken Nord-Norge, Tromsø.
1986 Nord-Norsk Musikkonservator, Tromsø. Fondvegg.
1988 Trondheim Folkebibliotek
1989 Olavshallen, Tr. heim, sceneteppe
1991 Saga Petroleum., Oslo (Nå: Galleri D40)
1992 Trondosbygget, Trondheim. Metallrelieff
1992 Forenede Forsikringer, Trondheim
1993 Statoil, Stjørdal. Vestibyle
1994 Statoil Forskningssenter. Tr.heim
1995 Frostating Lagmannsrett, store sal,
1996 Rhapsody of the Seas. RCCL,Hovedtrappeløp,
1997 Rhapsody of the Seas. RCCL,Viking Crown Bar
Norsk Tipping, Hamar. Sceneteppe i kompetansesenter.
1998 Lillestrøm Videregående skole, Fondvegg
Orkla, Oslo, Fondvegg i kantine,
1999 Nordea, Fondvegg i kantine. Majorstuen. Oslo
Voyager of the Seas. RCCL, Hovedtrappeløp, portside
2001 Vernebygget, Hamar Domkirkeruin, Messehagel, stola, alterduk, hvit
2002 The World of ResidenSea, Alterteppe etter tegning av Magne Furuholmen.
2003 Innset kirke, Messehagel, stola, alterduk i 4 liturgiske farger.
2005 Kolstad kirke, Messehagel, stola, alterduk, prekestolklede, rød
2008 Hjorten Omsorgssenter, Trondheim. Fondvegg i bårerom, båreteppe.

O F F E N T L I G E I N N K J Ø P

Norsk Kulturråd; Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum; Trondheim Kommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Høylandet kommune; Sola Kommune; Nord-Trøndelag Fylkesgalleri; Hamar kommune; Det Norske Storting.
Er forøvrig representert (utvalg):
Storhamar skole; Ilen kirke; Pir-Senteret, Trondheim; Trondheim kino; Hamar lærerskole; Norges geologiske institutt, Trondheim; Storhamar kirke; Idrettsbygget, Universitetet i Trondheim; Forenede forsikring, Trondheim; Statoil, Mongstad; Sparebanken Hedmark, Fylkeshuset, Hamar.

K O N K U R R A N S E R

1982 4. pris i åpen konkurranse, Høyesterett
1985 1. pris Nord – Norsk Musikkonservatorium, Tromsø;
Regjeringskvartalets 4.byggetrinn
1991 1. pris Saga Petroleum, Oslo
2002 1. pris Innset kirke
2005 1. pris Kolstad kirke
2006 Hamar Bispedømme, bispekåpe, prekvalifisert i åpen konkurranse

S T I P E N D
1979, 1980 Sør-Trøndelag Fylkes og Trondheim Bys kulturstipend m/Gruppe Ilsvika
1982, 1986, 2010 Bildende Kunstneres Hjelpefond
1984 Statens reise- og studiestipend
1987 Ingrid Lindbäck Langaard, opphold i Paris ( 7 mnd )
1988, 1990, 1991 Vederlagsfondets stipend
1989 Trondheim Bys kulturstipend
1989, 1995 Ingrid Lindbäck Langaards fond
1991, 2010 Kulturrådets utstillingsstipend
2004 Blomstipendet, Paris ( 2 mnd )

K U N S T F A G L I G E T I L L I T S V E R V

Trøndelag kunstnersentrum, styre 1980-82;
Trøndelag Bild. Kunstnere, jury 1980-82
Reg.samarbeidsutv. Tr. lag 1984, 86-87
Trøndelagsutstillingens jury 1987;
Tr.lag Bild. Kunstnere, styreleder 1995-97.
Kunstnerisk konsulent: Rostad Ungdomshjem, Nord Trøndelag 1983; Levanger Rådhus 1985, Medisinsk Tekninsk Forskningsr, Trondheim, 1990; HINT, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1996; Greverud Sykehjem, Oppegård 2003-04

L I T T E R A T U R

NORSK KUNSTNERLEKSIKON 1981 (Frøyshov Fiskum)
HVA HVEM HVOR 1983 (Frøyshov Fiskum)
NY NORSK BILLEDVEV Et gjennombrudd av Randi Nygaard Lium. Huitfeldt Forlag Oslo1992
MANHATTAN ARTS, N Y, march-april 1993
ARTSPEAK, New York, april 1993
NORSK KUNSTÅRBOK, 1993/94
MAGASINET SAS, Norge, nr 2, 1996
MANHATTAN ARTS, New York, spring 1996
ARTSPEAK, New York, spring 1996
FIBERARTS, USA , april 1996
STORE NORSKE, 2.utg Ascheh. og Gylden.
KUNST OG HÅNDVERK . 7. Klasse, Elevbok. Laila Sve, Aschehoug 1999
VISION OF ART Jon Lie for RCCL, Andr.&Butenschøn 2002
I FELLESSKAPETS ROM, Aaslaug Vaa, red., Høyskoleforlaget 2003
HAMARDOMEN, Arne Bakken og Svein Bjørtomt, Aschehoug 2009
ÅSE FRØYSHOV Tekstiler 1974-2010, Communicatio forlag, 2010