"Den er her"

Sommer i parken  OA 24/6-17


- DEN ER HER... Barna fra Tongjordet barnehage lot seg rive med i letingen etter skatter i statuene ved Kauffeldtgården. Skulpturene til Beate Juell i Kunstparken fikk nytt liv da et prøveprosjektet med lek og moro ble prøvet ut av barna fra Tongjordet barnehage. Juell har laget et opplegg som kan aktivisere både barn og voksne. Poenget med opplegget er å finne igjen små og store detaljer i skulpturene ut ifra bildekort. Kunstneren Juell har tatt bilder og laget postkort som følger med. Prosjektet fungerte meget bra på barna fra Tongjordet barnehage. De koste seg der de løp og lette etter «perler og diamanter» som de fant inne i skulpturene. Beate Juel har sammen med barnehagen, kulturkontoret og biblioteket har utviklet et morsomt lek og aktivitetsopplegg for barn og voksne. Parken er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, Oppland Fylkeskommune og Gjøvik Kommune. www.kunstpark.no OA 24/6-17
Mor og datter fra Oslo, på kunsttur til Gjøvik med NSB, her med parkens "vandringsmann"

Søndagstur til Gjøvik, med undring og refleksjon

Med NSB til Gjøvik, fikk mor og datter noen gode timer med undring og refleksjon på Galleri Svae, samt skulpturparken, “Fløy en liten blåfugl”


studenter GKK

Gjøvik kunst- og kulturskole


Kunstpark.no

søndag på Gjøvik


Elvelangs 2015 i Skulpturparken "Fløy en liten blåfugl" Kunster: Beate Juell. Kunsterisk innslag ved Helge Øye. www.kunstpark.no

Magisk kveld i Skulpturparken - Elvelangs på Gjøvik

Store og små hadde en magisk stund i skulpturparken lørdag kveld under Elvelangs 2015 på Gjøvik.


Barnas egne kunstverk laget i parken


Eventyrreise med farger og pensel

Under mottoet “Eventyrlige tanker om natten og et snev av dag” kunne alle som ville, både små og store, lørdag formiddag gi sitt bidrag til et felles maleri der man fabulerer seg inn i eventyrets verden. I den nye skulpturparken “Fløy en liten blåfugl” i hagen bak Kauffeldtgården i Gjøvik innbød kunstner Beate Juell og gallerist Hilde Svae til en liten kunstnerisk dugnad. Med farger, pensel og blanke ark var det fritt fram for alle som hadde lyst til å male sine egne bilder.
I løpet av de to timene denne kulturelle eventyrreisen varte, var omkring 50 interesserte innom skulpturparken, og det ble laget rundt 30 fargesterke tegninger med fritt motiv. Meningen er at bildene skal skannes og legges ut på parkens egen nettside, slik at de unge kunstnerne får vist sine arbeider til et litt større publikum.
Dette var det første arrangementet i den nye skulpturparken for barn, som åpnet offisielt for noen få dager siden. Neste prosjekt i parken er planlagt i forbindelse med den årlige “Elvelangs”, som i blir 17. oktober.


Beate Juell og Hilde Svae ved Galleri Svae. Offisiell av skulpturparken "Fløy en liten Blåfulg" (Foto: Brynjar Eidstuen, OA)

■ Kunstparken Fløy en liten blåfugl offisielt åpnet ved Kauffeldtgården Utfordrer barnas fabulering

■ Kunstparken Fløy en liten blåfugl åpnet ved Kauffeldtgården
Utfordrer barnas fabulering
GJØVIK: Det har tatt sin tid, men nå er den endelig ferdig – Hilde Svae og Beate Juells skulpturpark for barna, midt i hjertet av Gjøvik sentrum.

Øyvind Fiva Lien, oyvind.fiva.lien@oa.no
Torsdag ble kunstparken høytidelig åpnet av ordfører Bjørn Iddberg, som var tydelig stolt av hva man her har fått til.
– Det er ikke hver dag man åpner noe så spennende midt i sentrum av byen. Med denne permanente kunstparken, og flere andre ting, føler jeg at byen er blitt mer og mer barnevennlig, sa Iddberg.
To sentrale
Helt sentrale for at kunstparken er blitt en realitet, er idémaker og ansvarlig for prosjektet, gallerist Hilde Svae som sammen med kunstner Beate Juell har jobbet med prosjektet siden 2008.
Først da Sparebanktiftelsen DNB tente på ideen og bevilget 400.000 til prosjektet, ble det virkelig fart i sakene. Også Gjøvik kommune, som nå er formell eier, har bidratt med beplantning og tilrettelegging av uteområdet.
Jenter og gutter ulike
Kunster Beate Juell har i planleggingen hatt dialog med Tongjordet barnehage. Ikke bare ga det henne ideer, men hun lærte også veldig mye selv. Ikke minst om hvordan jenter og gutter er svært ulike i hvordan de oppfattet hennes skulpturer.
– Det var helt gjennomgående at jentene straks så ansikter i skulpturene, mens guttene så for seg storslåtte landskaper, fosser og daler. For egen del har det vært viktig å unngå å legge for mange føringer. Meningen er jo å stimulere barnas egen fantasi, sier Juel.
Hun viste også til en uttalelse hun en gang hørte fra en hjerneforsker:
– God kunst trigger den delen av hjernen som har med problemløsninger å gjøre.
Kan bli mer
Birthe M. Selvaag fra Sparebankstiftelsen DNB benyttet anledning til å minne om at de gjerne vil ha flere søknader om støtte til gode prosjekter for barn. Det kan godt føre til at hun får en ny søknad fra Hilde Svae, som allerede har ideer for å utvikle kunstparken.
– Vi er i gang med å jobbe fram et undervisningsopplegg som kan brukes for besøkende. Med tiden kan vi eksempelvis også tenke oss at skulpturene i parken kan bli lyssatt, sier Svae.
Allerede kommende lørdag inviterer man barn til å komme til parken for å lage tegninger.
– Kanskje henger vi opp tegningene, eller legger dem på nettet, sier Svae som nettopp er ute etter en slik aktiv bruk av skulpturparken, både for barn og vokse.
Fløy en liten blåfugl
Som tittel for prosjektet har kunstneren Beate Juell valgt barnesangen Fløy en liten blåfugl. Sangen beskriver på en enkel måte den skatten man kan finne, når man våger seg inn i det ukjente.
Skulpturene er laget i keramikk og sammen med beplantningen er vårt ønske at dette kunstprosjektet skal gi barn og voksne et fristed fra hverdagen, og bli et sted for magiske øyeblikk.
Sentralt i prosjektet står tanken om oss alle, som vandringsmenn både mentalt og fysisk. Det å ture og bevege seg ut i ukjent terreng, tenke annerledes, gjøre egne valg og ut ifra sine egne forutsetninger være modig. Den lille personen som skuer inn i parken er ment som et bilde på hvem vi alle kan være. Liten i en verden av ukjente og nye opplevelser. Det å fantasere er et viktig samspill mellom barn og voksne. Gleden over små og store oppdagelser blir ofte borte i hektiske hverdager.
Skulpturene og hagen skal gi mulighet og inspirere til eventyr og gi mulighet til å oppleve verdifulle øyeblikk for voksne sammen med barn.


Oppland Arbeiderblad 11. september 2015


Oppland Arbeiderblad, fredag 11/9-2015
"Fløy en liten blåfugl" - kunstpark for barn og voksne i bakhagen på Kauffeldtgåden

"Fløy en liten blåfugl" - kunstpark for barn og voksne i bakhagen på Kauffeldtgården

Et permanent kunstprosjekt myntet på barn, der oppdagelse, fabulering og samvær mellom barn og voksen står i fokus.
Vi ønsker at ”Fløy en liten blåfugl” skal være med på å skape fokus rundt de mulighetene dialog, og oppdagelser ligger i å oppleve kunst sammen med barn.
Kunstneren, Beate Juell, har i planleggingen vært i dialog med Tongjordet barnehage som har gitt innspill og ideer til hva de ønsker i en slik hage. Det skulle være noe rart, noe farlig, en skatt, en ridder. Og for jentes del en Prinsesse kyssemunn.

Hva er intensjonen i fremtiden?
I fremtiden ønsker vi at hagen skal gi plass til forskjellige aktiviteter som eventyr, maling, skulptur, sang og fotoprosjekter for barn.I desember 2011 ønsket vi å gi barn og voksne vi en litt annerledes julemarkering. Vi skapte Bakhagen om til en skumringstime i magenta med fakler, lys og musikk. Over 70 mennesker besøkethagen den timen prosjektet varte.

Det å fantasere er et viktig samspill mellom barn og voksne. Gleden over små og store oppdagelser blir ofte borte i hektiske hverdager. Skulpturene og hagen skal gi mulighet og inspirere til eventyr. Samt gi mulighet til å oppleve verdifulle øyeblikk for voksne sammen med barn.

Som tittel for prosjektet har kunstneren Beate Juell valgt barnesangen: Fløy en liten blåfugl. Sangen beskriver på en enkel måte den skatten man kan finne, når man våger seg inn i det ukjente. Skulpturene er laget i keramikk og sammen med beplantningen er vårt ønske at dette kunstprosjektet skal gi barn og voksne et fristed fra hverdagen, og bli et sted for magiske øyeblikk. Sentralt i prosjektet står tanken om oss alle, som vandringsmenn både mentalt og fysisk. Det å ture og bevege seg ut i ukjent terreng, tenke annerledes, gjøre egne valg og ut i fra sine egne forutsetninger være modig. Den lille personen som skuer inn i parken er ment som et bilde på hvem vi alle kan være. Liten i en verden av ukjente og nye opplevelser. Det å fantasere er et viktig samspill mellom barn og voksne. Gleden over små og store oppdagelser blir ofte borte i hektiske hverdager. Skulpturene og hagen skal gi mulighet og inspirere til eventyr og gi mulighet til å oppleve verdifulle øyeblikk for voksne sammen med barn.
Prosjektet er finansiert av: Sparebankstiftelsen Dnb
Støttet av: Gjøvik Kommune, Oppland Fylkeskommune, Kauffeldtgården kunstpark og Galleri Svae
Skulpturer: Billedkunstner Beate Juell.
Ide og ansvarlig for gjennomføring:  Hilde Svae, Galleri Svae
Beplantning og tilrettelegging av området: Gjøvik Kommune


Oppdagelsesreise i den nye barneskulpturparken

Fire barn fra Tongjordet barnehage har vært på oppdagelsesreise i den nye barneskulpturparken ved Kauffeldtgården. I eplehagen bak Galleri Svae, står resultatene av et langvarig fabuleringsprosjekt av kunstner Beate Juell fra Lena; et knippe keramikkskulpturer for barn.
Ada Sofie Foss Fredlund (4), Tora Alvestad Rasteseth (4), Kristoffer Ulsrud (3) og Tage Lund Ingvaldsen (4) er de første som får inspisere parken. De finstuderer statuene i jakten på nye skatter, og gjør stadig funn.den nye barneskulpturparken ved Kauffeldtgården. I eplehagen bak Galleri Svae, står resultatene av et langvarig fabuleringsprosjekt av kunstner Beate Juell fra Lena; et knippe keramikkskulpturer for barn.
Ada Sofie Foss Fredlund (4), Tora Alvestad Rasteseth (4), Kristoffer Ulsrud (3) og Tage Lund Ingvaldsen (4) er de første som får inspisere parken. De finstuderer statuene i jakten på nye skatter, og gjør stadig funn.
Her er det en harepus! sier Tora begeistret, før ferden går videre til neste skulptur.
Dette er nøyaktig i tråd med kunstnerens intensjoner.
Parken skal være en port inn til kunstens verden for de små, og kanskje også for noen store. Å oppleve kunst er på mange måter det samme som å gå på oppdagelsesferd.
«Fløy en liten blåfugl» er arbeidstittelen på prosjektet, som startet med besøk hos nettopp Tongjordet barnehage. Det er snart gått tre år, og barna som den gang ga inspirasjon til kunstneren, er nå i skolealder.
Det har vært en spennende prosess. Jeg hadde med forskjellige skulpturer jeg tidligere hadde laget, for å se hva som slo an blant barna. Jeg merket meg spesielt to ting. Det å kunne titte inn, og oppdage det gjemte, appellerte til de fleste. Videre så jeg at jenter og gutter hadde klart forskjellige opplevelser i møtet med det abstrakte. Jentene så ansikter og personifiserte sine opplevelser. Guttene så mer konkrete ting, som landskaper og fossefall.
Litt skumle assosiasjoner var også fascinerende, som tusenbein og monstre. Alt dette har kunstneren tatt med seg i arbeidet.
Jeg har virkelig måttet gå i meg selv. Fra før er jeg vant til å jobbe med konkrete uttrykk, her måtte jeg gjøre det abstrakt. Et viktig mål var å lage noe man ikke nødvendigvis må forstå. Poenget er å utløse fantasi, sette i gang prosesser og gjerne trigge lyst til å skape selv, sier Juell, som anslår at hun har brukt et årsverk på prosjektet.
Og skapertrangen erobrer firkløveret fra Tongjordet. De har fått papir og fargestifter og er i full gang med å produsere egne kunstverk. Ada Sofie viser sin tegning og lurer på om Juell kan lage en sånn mann-i-sykeseng-skulptur. Kunstneren synes det er et godt forslag.
Det er nettopp dette som ofte skjer med barn som opplever kunst, at de får egne impulser til å skape. Jeg har hatt med unger på utstillinger fra de var små, og det har vi hatt mye glede av. Mitt håp for skulpturparken er at voksne og barn i samspill tar seg tid til å oppleve skulpturene, og at den for noen kan åpne veien inn til kunstens verden. Selv om barna ikke selv skal bli utøvende kunstnere, er kreativitet en viktig ressurs å ha med seg gjennom livet, særlig når man ser hvor fort endringene skjer i dagens samfunn.
Kunstneren understreker at dette ikke er noen lekepark med klatrestativer.
Det er ikke her man slipper inn ungene og lar dem leke fritt.
Skulpturpark for barn, finnes det noe slikt andre steder i landet? Juell tror ikke det. Det er med andre ord en unik park som får sin offisielle åpning neste vår. Selv om skulpturene er klare, gjenstår det nemlig en del anleggsarbeid før parken er komplett. Planene til Juell og Hilde Svae fikk ben å gå på da Sparebankstiftelsen DNB Nor i 2009 bladde opp 400.000 kroner til prosjektet. Etter en litt treg start, tar kommunen nå gode grep for at kunstverkene skal få en god ramme, forteller Juell.
Et stort skilt og annet skrot er fjernet. Det skal beplantes, settes ut krakker og bygges en fin port. Så håper jeg parken blir et godt tillegg til aktivitetene ved Galleri Svae.
Kilde: OA


Fra tilstellning i Oslo

Showroom Oslo

Galleri Svae har siden 2010 hatt kontor/showroom i Oslo.
Galleri Svae holder til i Huiftfeldts gate 32, nære av Aker Brygge/Tjuvholmen.

Åpent etter avtale.

Vi tilbyr visning etter avtale.


"Happening" i skulpturparken

"Happening" i skulpturparken

Vi ønsket vi å gi barn og voksne en litt annerledes julemarkering. Vi skapte bakhagen om til en skummringstime i magneta med fakler, lys og musikk. Over 70 mennesker besøkte hagen den timen prosjektet varte.

Vi ønsket vi å gi barn og voksne en litt annerledes julemarkering. Vi skapte bakhagen om til en skummringstime i magneta med fakler, lys og musikk. Over 70 mennesker besøkte hagen den timen prosjektet varte.


Bildetekst

"Fløy en liten blåfugl"

Et permanent kunstprosjekt, mytet på oppdagelse, fabulering og samvær mellom barn og voksen.

Ideen til dette kunstprosjektet ble til i 2009. Gallerist Hilde Svae og billedkunstner Beate Juell ønsket å skape et prosjekt som kunne lokke flere barn inn i kunstens verden. De ønsket å skape kunst i omgivelser som kunne bli en arena for fantasi og samspill mellom barn og voksne.
For mange familier blir gleden over små og store oppdagelser ofte borte i hektiske hverdager.
Dette kunstprosjektet skal inspirere til eventyr og verdifulle øyeblikk opplevd sammen med barn.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen med 400.000 kr. Gjøvik kommune har oppgradert bakhaven for 90.000 kr


Bilde 2


Bilde 3

Kunst for de minste

Kunst for de minste
-Barneskulpturparken ved Kauffeldtgården tar form

Det kan være en kanin, et spøkelse eller en drage. Men aller helst er det i hvert fall en prinsesse – eller en prins.

Barns fantasti har få grenser og kunstner Beate Juell henter inspirasjon fra målgruppen for å finne riktig form på barneskulpturparken i bakgården på Kauffeldtgården. Barna og kunstneren kjenner hverandre godt. Juell har samarbeidet med Tongjordet barnehagen gjennom vinteren og siste uke var ungene med på en arbeidsøkt ved Kauffeldtgården. – De tegner på store ark og veldger plassering. Jeg lærer mye. Figurene må umiddelbart fenge, men jeg må også beholde mitt eget uttrykk, sier hun.

Bruke fantasien
Beate Juell og gallerist Hilde Svae har fått 400.000 kr til prosjektet av Sparebankstiftelsen Dnb Nor. Etter planen skulle det stått ferdig i juni, men det er forskjøvet til over sommeren. Skulpturparken vil inneholde et knippe skulpturer, som Juell skal forme av keramikk. Hun har laget noen utkast, men vil jobbe tett med barna for å finne de siste detaljer.
- Jeg har vist dem figurer som er figurative, som de kan se hva er med en gang, men da mister barna fort interessen, sier Juell.

Kjente former
Hun har erfart at de yngte setter mest pris på skulpturer der de selv kan fantasere om hva det skal forestille. Figurene de tar på, ser på og titter inn kan ta form fra historier de lager seg om dem. Likevel er det en fordel om det er elementer av kjente former. Det kan være et ansikt som kan bli til en dronning, prinsesse eller prins. Noen har norn som kan være tennene på en drage eller andre mer verdslige dyr. –Det er en kanin, den er ganske lei seg, sier en av jentene..
-Et tusenben, eller en slange – det er skummelt, mener et par av guttene. Selv om dette skal bli barna oase er Juell også opptatt av at skulpturene skal appelere til voksne.

Rammes inn
Beate Juell er opptatt av at skulpturparken også skal appellere til voksne og hun mener de fastmonterte skulpturene bør ha en bedre innramming.  – Vi har midler til å få en bra skulpturpark, nå mangler vi bare litt til å fullføre området, sier hun. Kunstneren mener det bør gjøres noe med avskjermingen nordover og sørover. Reklameskilter bør fjernes og både parkering og søppelplassering bør gjøres noe med. Samtidig vil en innramming gjøre området både tryggere og mer attraktivt for ulike arrangementer.
-Dette er en fantastisk perle midt i byen, sier hun.

Flere instanser
Gallerist Hilde Svae opplyser at det er flere instanser som må inn i bildet for å få bakgården til å fremstå i bedre lys. Gjøvik kommune eier tomten, som ikke er fredet – det er kun selve bygningen som er fredet. – Vi bør oppgradere hele bakgården med beplantning og nødvendig avskjerming. Når det blir brukt så mye på å lage en skulpturpark er det synd hvis vi ikke kan bruke litt til å få fullføre prosjektet. Svae mener 100.000 kr vil være tilstrekkelig for å komoletere skulpturparken og dens innramming. Nå håper hun og Juell på velvilje fra alle berørte etater.
(Kilde OA)


Åpner landets kanskje første kunstpark for barn i Kauffeldtgården

Åpner landets kanskje første kunstpark for barn i Kauffeldtgården
Kunstneren Beate Juell og gallerist Hilde Svae I Kauffeltgåden har mange drømmer og kreative planer. Sparebankstiftelsen Dnb NOR bidrar nå til å realisere en av dem. 400.000 kr gir stiftelsen til etablering av et helårs, gratis kunstnerisk tilbud I bakgården ved fredede Kauffeldtgården. Målgruppen er barn I aldermen to til seks år.
Skal utfordre sansene
Pengestøtten fra stiftelsen finansierer så mye av etableringen at Svae og Juell allerede har satt daoten 24. Juni 2010 som åpningsdag for barnekunstparken. – Vi skal lage et sted der barn og voksne kan gå og ha tid til å oppdage og oppleve nye ting sammen. Kunsten skal inspirere til dialog og fabulering.
Det skal bli ting en kan flytte på, kjenne på, lytte til, lukte på, ting som gir ulike aspekter ettersom hvordan lyser treffer – og så synes jeg det er viktig at barn og voksne sammen skal kunne finne ting når de er på oppdagelsesferd I parken, sier Juell, somskal stå for de kunstneriske installasjonene. Kunsten vil hente inspirasjon fra kjente eventyr, vers og sanger.
kilde OA
- Viktig med kunst for barn
Juell har erfaring med prosjekter og kurs for barn, og gleder seg til utfordringen ved å lage et kunstnerisk yttrykk myntet på barn. – Dette er spennende fordi det er gjort lite for barn I denne aldersgruppen tidligere. Kunst kan gi oss magiske øyeblikk I live tog det er viktig med kunsttilbud også for så unge, sier kunstneren, som vil bruke barn som konsulnter underveis I prosessen.  Verken Juell, Svae eller distriksbanksjef Hans Reidar Opsahl I DnB NOR har klarte å finne tilsvarende prosjekter her til lands. – Vi bør være veldig stolte av et slikt prosjekt, som ikke bare er det første I sitt slag I Innlandet, men kanskje I hele Norge, mener Opsahl. Svae prsiserer at fredningen av selve Kauffeldtgården gjør at prosjektet må avklares med blant annet Riksantivaren, Mjøsmuseet og locale myndigheter på alle nivåer, men hun kan vanskelig se at den planlagte broken av bakgården vil forstyrre fredningen av bygget. Bakgården har vært mye I bruk også I sommer.
Stor inspirasjon
Pengestøtten og anerkjennelsen er til enorm inspirasjon for Svae. –Dette må være noe av det beste som har skjedd! Gaven gir inspirasjon til å finne på andre kreative ting. Vi har et ønske om å få til mer på sikt, sier Svae hemelighetsfullt. Opsdahl minner om at det er mer penger å søke om I Sparebankstiftelsen DnB NOR. – Ja, det stopper ikke her, tror jeg, ler Hilde Svae som allerede har fått en beste julegaven for I år